Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Mesevár Napközi Otthonos Óvoda

2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36.

Tel: 06 29 317-223

Mobil: 06 20 92-99-747

E-mail: mesevar.ovoda@felsopakony.hu

Saját honlap: http://ovoda.felsopakony.hu


Leendő óvodás gyerekek szüleinek figyelmébe!


Tájékoztatás az óvodai beíratás módjáról a 2020/2021-es nevelési évre.

Bizonyára már értesültek róla, az idei óvodai beíratás időpontja és eljárásrendje a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása- lassítása miatt, nem a megszokott illetve meghirdetett rendben zajlik a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan.

   Az Oktatási Hivatal által megadott névsor alapján minden gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, automatikusan felvesszük.
A hivatalos iratok bemutatását (anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, lakcímkártya, HH-s, HHH-s határozat, Szakértői vélemény), az első igénybevételi napon kell megtenni.

   Azok a szülők akiknek a gyermeke nem tölti be a 3. életévét augusztus 31-ig, de a 2.5 életévét betölti addig (február 28-ig a 3. életévét), és még van üres férőhely, szintén felvehető az óvodánkba.
Arra kérek minden ilyen jelentkezőt, mivel az ők adatait nem kaptuk meg, hogy az óvoda e-mail címére (mesevar.ovoda@felsopakony.hu) vagy a 06203547272-es telefonszámon április 21-ig jelezzék, ha felvételt igényelnek.
Ezzel együtt adják meg a következő, a hivatalos okmányokon szereplő adatokat:
- gyermek neve
- gyermek születési helye, ideje, lakcíme, tartózkodási helye
- anyja neve
- apja neve
- gyermek TAJ száma
- egy elérhetőség, telefon szám, e-mail cím.

Gelsiné Zsurka Zsuzsa        
- óvodavezető -