Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Jognyilatkozat

§ J O G N Y I L A T K O Z A T §

Kérjük, hogy alaposan olvassa át a felhasználókra vonatkozó szabályzatot.

Általános információk

Felsőpakony Község Önkormányzata, mint üzemeltető fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse.

A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok hozzáféréséből illetve az azok közvetlen felhasználásából, honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az üzemeltető kifejezetten kizárja.

Felsőpakony Község Önkormányzata honlapjáról elérhető linkek weboldalain szereplő információkat az üzemeltető nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal. Nem vállal továbbá semmilyen felelősséget a weboldalról ugrópont, egyéb link vagy más úton elérhető bármely más honlap tartalmáért sem. Az ilyen honlapok elérését az üzemeltető a felhasználók kényelme érdekében biztosítja, ami nem jelenti azt, hogy az üzemeltető egyetért az ilyen honlapok tartalmával vagy az jóváhagyólag támogatja. Ezen túlmenően a felhasználók felelőssége és kötelessége a vírusok, worm-ok, trójai programok és minden más káros tartalom elleni védekezés, illetve annak biztosítása, hogy a kiválasztott weboldalakról ilyenek ne kerülhessenek a számítógépünkre.

Felsőpakony Község Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.

Szerzői Jogok

A weboldal tartalma Felsőpakony Község Önkormányzatának, - mint üzemeltető – tulajdonát képezi. A weboldal oldalainak tartalma, az azokon megjelenő grafikák, szövegek, képek, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alatt állnak, ezek az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel sem online, sem nyomtatott formában.

A weboldalról a látogató nem jogosult a jelen jogi közleményre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására.

A fentiektől eltérni csak az üzemeltetővel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag az üzemeltetővel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén Felsőpakony Község Önkormányzata követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

A honlapon harmadik személyek szerzői joggal védett képei is láthatók.

A honlapon megjelent cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek a nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban.

Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint tiltó nyilatkozatnak minősül.

Adatvédelem

Felsőpakony Község Önkormányzata tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. A szolgáltatás igénybevételéhez felhasználónak bizonyos személyes vonatkozású adatait az üzemeltető rendelkezésére kell bocsátania elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban általános tevékenységének fejlesztéséhez. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően kezeli és azokat harmadik félnek át nem adja. Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, szükség esetén módosítani az önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat üzemeltető ne használja fel. Amennyiben kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük küldje el az admin@felsopakony.hu címre.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető bizonyos – jogszabály által előírt esetekben – esetekben feltárja és harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi a felhasználók adatait.

Felhasználási feltételek

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a felsőpakony.hu jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők és kizárólag az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával használhatók fel.

A fórumból eltávolításra kerülnek:

  • faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a vallásos vagy más meggyőződésre vonatkozó negatív megjegyzések,
  • személyiségi jogokat sértő hozzászólások
  • bűncselekmény elkövetésére sarkalló vagy bűncselekmény elkövetésével vádoló szövegek
  • reklámnak minősülő hozzászólások
  • értelmetlen, goromba, megbotránkoztató szavakat tartalmazó megjegyzések.

 

Felhívjuk felhasználó figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, a sajtóról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelettel szóló 1986. évi II. törvény és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény.

A felhasználó vállalja, hogy amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okoz a szolgáltatónak, azért felelősséget vállal és azt teljes mértékben megtéríti.

Jogi vita esetén az üzemeltető és felhasználó a pertárgy értékétől függően kikötik a Dabas Városi Bíróság vagy a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.