Felsopakony Hivatalos Weboldala - kezdolap

napja van.

Pályázatok

A .pdf fájlok olvasásához Acrobat Reader vagy SumatraPDF szükséges.


Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal
Munkaügyi, gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2021. december 31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési intézmények kis és nagy értékű eszközeinek nyilvántartása az ASP KATI szakrendszerében, valamint az önkormányzat ingatlan vagyon kataszterének vezetése.
Köztisztviselők, közalkalmazottak és munka törvénykönyve jogviszonyával kapcsolatos munkaügyi okiratok, egyéb iratok elkészítése (jogviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos iratok, szerződések elkészítése, ellenőrzése).
Szabadságok, nem rendszeres kifizetések rögzítése a KIRA programban. A munkaterületét szabályozó jogszabályok, szabályzatok naprakész alkalmazása.
Statisztikai jelentések, a feladatkört érintő adatszolgáltatások, beszámolók elkészítése.
Személyügyi tevékenységgel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. Folyamatos kapcsolattartás az intézményekkel és a vezetőkkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, Munkaügyi, gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 87/2019.(IV.23.)Kormányrendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik
• Nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Renáta nyújt, a 06-29/317-131 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/375-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi, gazdálkodási ügyintéző.
vagy
• Elektronikus úton Farkas Renáta részére a jegyzo@felsopakony.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Farkas Renáta, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázat és a hozzá csatolt dokumentumok alapján a Jegyző - a Polgármester hozzájárulásával - dönt. A jegyző fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2021. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal
Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A vonatkozó jogszabályokban – különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, - valamint a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy egyetemi végzettség jogász szakon, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• ASP szakrendszer ismeret
• Felhasználói szintű MS Office alkalmazása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 87/2019.(IV.23.)Kormányrendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik
• A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés
• Nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy János nyújt, a 06-29/317-131 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/144-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
vagy
• Elektronikus úton Nagy János részére a polgarmester@felsopakony.hu E-mail címen keresztül
vagy

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázat és a hozzá csatolt dokumentumok alapján a Polgármester - a Képviselő-testület hozzájárulásával - dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2021. január 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 


 

 

Bursa Hungarica

Felsőoktatási ösztöndíjban részesülők listája

 

BURSA2020osztondijasok.pdf

 


 

 

Pályázz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázói regisztráció vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 23. napján megtartott ülésén döntött a 2021. évi fordulóhoz való csatlakozásról!

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! Az adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2020. november 5.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását önkormányzatunk az EPER-Bursa rendszerben igazolja. A be nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat benyújtásának helye:  
Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal
2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.
Hivatali ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13:00-16:00; szerda: 8:00-12:00, 13:00-17:00; péntek: 8:00 – 12:00.
Pályázati kapcsolattartó:
Balázs Ildikó (telefon: 06-29/317-131)

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

A TÍPUSÚ KIÍRÁS.PDF

B TÍPUSÚ KIÍRÁS.PDF

 


 

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság

•         Konduktor-óvodapedagógusi szakképzettség

•         Az Nkt. 99.§ (6) bekezdésének b) pontja alapján az óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező személy, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább 7 év szakmai gyakorlatot szerzett.

•         Az Nkt. 99.§ (14) bekezdése alapján olyan személy, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette (abszolutóriummal rendelkező személy).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.

•         Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásban részt vevők megismerhessék (nyilatkozat elérhető a www.ovoda.felsopakony.hu oldalról).

A munkakör betölthetőségének időpontja:


A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelsiné Zsurka Zsuzsa nyújt, a 06203547272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/260-20/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Gelsiné Zsurka Zsuzsa részére a mesevar.ovoda@felsopakony.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Gelsiné Zsurka Zsuzsa, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásról az intézményvezető dönt, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2020. szeptember 21.

•         Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda honlapja - 2020. szeptember 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

 

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság

•         Konduktor-óvodapedagógusi szakképzettség

•         Az Nkt. 99.§ (6) bekezdésének b) pontja alapján az óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező személy, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább 7 év szakmai gyakorlatot szerzett.

•         Az Nkt. 99.§ (14) bekezdése alapján olyan személy, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette (abszolutóriummal rendelkező személy).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.

•         Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásban részt vevők megismerhessék (nyilatkozat elérhető a www.ovoda.felsopakony.hu oldalról).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelsiné Zsurka Zsuzsa nyújt, a 06203547272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/260-21/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

•         Elektronikus úton Gelsiné Zsurka Zsuzsa részére a mesevar.ovoda@felsopakony.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Gelsiné Zsurka Zsuzsa, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós utca 36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásról az intézményvezető dönt, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2020. szeptember 21.

•         Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda honlapja - 2020. szeptember 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2020. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.